>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Bạn muốn thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ và đang tìm hiểu về các thủ tục pháp lý để có thể tự mình làm hồ sơ nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên đây là công việc mất nhiều thời gian, công sức tìm hiểu và thực hiện các thủ tục pháp lý đối với những ai lần đầu tiên thực hiện thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Hãy liên hệ với tư vấn Minh Anh, các luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ các vấn đề pháp lý miễn phí để quý khách hàng có thể hiểu dõ về quy trình, thủ tục cũng như các điều kiện xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ.

Lợi ích của quý khách hàng khi sử dụng dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại tư vấn Minh Anh:

  • Được các luật sư của tư vấn Minh Anh tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý và đại diện thực hiện thủ tục thành lập công ty có chức năng đào tạo ngoại ngữ tại Sở kế hoạch và Đầu tư;
  • Được các luật sư của tư vấn Minh Anh tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý và đại diện thực hiện thủ tục xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ tại Sở giáo dục và Đào tạo;
  • Được tư vấn và hỗ trợ đáp ứng đủ các điều kiện hoạt động trung tâm ngoại ngữ: Điều kiện về nhân sự; Điều kiện về cơ sở vật chất; Điều kiện về tài chính,…;
  • Được tư vấn và hỗ trợ soạn thảo đề án hoạt động trung tâm ngoại ngữ;
  • Tư vấn Minh Anh sẽ thiết lập hồ sơ cho quý khách hàng: Hồ sơ nhân sự; Hồ sơ cơ sở vật chất; Hồ sơ về tài chính,… và các hồ sơ khác có liên quan;
  • Bàn giao kết quả dịch vụ tư vấn thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ cho quý khách hàng: Giấy phép hoạt động trung tâm đào tạo ngoại ngữ;

Sơ lược về thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ:

  • Sở giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ xin thành lập trung tâm ngoại ngữ thuộc tỉnh, thành phố;
  • Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, sở giáo dục và đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế, nếu đủ điều kiện quy định tại Điều 8 của Quy chế này thì trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc giám đốc sở giáo dục và đào tạo theo sự ủy quyền Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ.
© 2021 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp