>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp bạn muốn thay đổi rút ngành nghề kinh doanh đã đăng ký. Khi đó, bạn cần thực hiện thủ tục rút ngành nghề đã đăng ký trên đăng ký kinh doanh. Hãy liên hệ với tư vấn Minh Anh, bạn sẽ được tư vấn miễn phí về các vấn đề pháp lý, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cần thiết để có thể rút ngành nghề kinh doanh đã đăng ký.

Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh– các quy định của pháp luật về rút ngành nghề kinh doanh:

Tư vấn các quy định của pháp luật đáp ứng các yêu cầu thực hiện thủ tục rút ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề kinh doanh thông thường;

Hoàn thiện hồ sơ rút ngành nghề đăng ký kinh doanh:

Biên bản họp về việc rút ngành nghề kinh doanh;

Quyết định về việc rút ngành nghề kinh doanh;

Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;

Giấy ủy quyền;

Các giấy tờ khác có liên quan.

Đại diện thực hiện các thủ tục pháp lý:

Đại diện khách hàng nộp hồ sơ rút ngành nghề đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư;

Đại diện khách hàng theo dõi, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;

Đại diện khách hàng nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới sau khi thay đổi tại Sở kế hoạch và Đầu tư;

Thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn rút ngành nghề đăng ký kinh doanh:

Sau 05 ngày làm việc khách hàng sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới sau khi thay đổi;

© 2021 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp