>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Bạn đang muốn tìm hiểu về dịch vụ giải thể Doanh nghiệp? tư vấn luật Minh Anh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp, thủ tục giải thể Công ty cho Quý khách hàng với đội ngũ được chuyên môn hoá, với quy trình tư vấn và hoàn tất thủ tục một cách nhanh chóng, đảm bảo chất lượng và tính pháp lý cho khách hàng. Đại diện giao dịch với cơ quan Nhà nước để đẩy nhanh việc hoàn tất các thủ tục giải thể doanh nghiệp, thủ tục giải thể Công ty cho khách hàng, vì thế khách hàng sẽ không phải mất thời gian làm thủ tục hành chính.

Chúng tôi đảm bảo dịch vụ giải thể doanh nghiệp, giải thể chi nhánh Công ty mà chúng tôi cung cấp, nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng khi đến với dịch vụ của tư vấn Minh Anh.

tư vấn giải thể doanh nghiệp

tư vấn giải thể doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn giải thể Doanh nghiệp của tư vấn Minh Anh bao gồm:

1. Các trường hợp doanh nghiệp bị giải thể:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn sáu tháng liên tục;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

2. Tư vấn các Quy định của Pháp luật về giải thể Doanh nghiệp:

 • Tư vấn các trường hợp Giải thể doanh nghiệp;
 • Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông công ty về việc Giải thể doanh nghiệp;
 • Tư vấn cách thức ra quyết định về việc giải thể;
 • Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người lao động;
 • Tư vấn thủ tục đăng báo giải thể;
 • Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp;
 • Tư vấn thủ tục đóng mã số hải quan, mã số thuế;
 • Tư vấn thủ tục xác nhận đóng tài khoản tại Ngân hàng (nếu có mở tài khoản) hoặc cam kết không mở tài khoản;
 • Tư vấn thủ tục huỷ dấu và trả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;
 • Tư vấn thủ tục trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn các nội dung khác có liên quan;

3. Đại diện thực hiện Công việc theo uỷ quyền: 

 • Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Luật sư MINH ANH VÀ CỘNG SỰ tiến hành soạn hồ sơ Giải thể doanh nghiệp cho khách hàng;
 • Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan;
 • Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp Hồ sơ xin Giải thể doanh nghiệp cho khách hàng;
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
 • Thực hiện thủ tục trả dấu pháp nhân;
 • Nhận kết quả là Giấy chứng nhận Giải thể doanh nghiệp tại sở KH-ĐT;

4. Cam kết sau khi hoàn thành Dịch vụ:

 • Công ty tư vấn luật Minh Anh đưa ra phương án tối ưu cho doanh nghiệp về quy trình giải thể;
 • Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
 • Tư vẫn miễn phí thủ tục phân chia tài sản sau Giải thể;
 • Quý khách có thể thành lập doanh nghiệp mới trước hoặc ngay khi giải thể doanh nghiệp cũ (Trừ trường hợp DN cũ bị phá sản);

 

© 2023 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp