>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Tư vấn Minh Anh với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, tư vấn môi giới đầu tư vào Việt Nam, tư vấn lập dự án đầu tư, thành lập doanh nghiệp liên doanh, thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh…Chúng tôi có đội ngũ luật sư giỏi với sự hiểu biết toàn diện và đầy đủ về pháp luật cũng như môi trường kinh doanh, đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Tư vấn Minh Anh có thể cung cấp cho khách hàng các ý kiến tư vấn pháp lý hữu ích nhất trong mọi lĩnh vực đầu tư nước ngoài, thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty nước ngoài và các vấn đề nội bộ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tư vấn đầu tư Nước Ngoài vào Việt Nam

DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CỦA TƯ VẤN MINH ANH BAO GỒM:

I. Tư vấn đầu tư Nước Ngoài vào Việt Nam:

         Sau khi nhận được yêu cầu tư vấn và chấp thuận của nhà đầu tư, chúng tôi tiến hành tìm hiểu và xác nhận yêu cầu. Trên cơ sở các thông tin, tài liệu và các yêu cầu của nhà đầu tư, chúng tôi sẽ:

– Tư vấn lập các dự án chi tiết:

– Tư vấn pháp lý, phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp giữa yêu cầu thực hiện công việc của nhà đầu tư với các quy định pháp luật Việt Nam, đồng thời tìm ra các giải pháp khả thi cho nhà đầu tư lựa chọn và quyết định.

– Tư vấn về lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức quản lý công ty (trường hợp dự án đầu tư gắn liền với thành lập doanh nghiệp).

– Tư vấn về tỷ lệ và phương thức góp vốn, phương án chia lợi nhuận và xử lý các nghĩa vụ phát sinh.

– Tư vấn các điều kiện ưu đãi đầu tư, trình tự thực hiện thủ tục về ưu đãi đầu tư.

– Tư vấn lựa chọn địa điểm thực hiện dự án đầu tư và hỗ trợ các giấy tờ liên quan đến địa điểm thực hiện dự án đầu tư.

– Tư vấn, hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị các giấy tờ pháp lý và tài chính.

– Đại diện tham gia đàm phán thương lượng ký kết Điều lệ, hợp đồng liên doanh và các thỏa thuận khác giữa các nhà đầu tư.

II. Thiết lập hồ sơ xin đăng ký đầu tư và các ưu đãi đầu tư:

– Soạn thảo hồ sơ xin cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, bao gồm: hồ sơ thành lập doanh nghiệp (văn bản đề nghị cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, điều lệ, hợp đồng liên doanh và các giấy tờ tài liệu khác về doanh nghiệp), hồ sơ dự án đầu tư (lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập bản giải trình đáp ứng các điều kiện đầu tư theo quy định của pháp luật, lập bản giải trình đáp ứng các điều kiện về năng lực tài chính,……).

– Tham gia đàm phán với các nhà đầu tư để thống nhất nội dung hồ sơ đầu tư nước ngoài, đặc biệt là tư vấn hợp đồng liên doanh, điều lệ công ty.

– Cử luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của nhà đầu tư trong việc lập dự án, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tư vấn chuyển nhượng dự án.

– Hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị các giấy tờ pháp lý và tài chính.

– Dịch thuật, công chứng các giấy tờ phục vụ cho việc đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

III. Đại diện thực hiện thủ tục đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

– Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp.

– Thực hiện việc xúc tiến các thủ tục đầu tư, làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để thúc đẩy tiến trình hồ sơ.

– Nhận giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp, hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

– Đăng ký khắc con Dấu và đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệp, có vốn đầu tư nước ngoài (trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập chi nhánh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;)

Tags:
© 2023 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp