>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Bạn muốn thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ và đang tìm công ty luật uy tín hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ giúp bạn. Hãy liên hệ với tư vấn Minh Anh, chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ các vấn đề pháp lý để bạn có thể hiểu được quy trình cũng như thủ tục đăng ký trung tâm ngoại ngữ tại cơ quan nhà nước. Đại diện soạn thảo hồ sơ chuẩn xác, an toàn. Đại diện thực hiện thủ tục pháp lý tại cơ quan nhà nước.

Tư vấn Minh Anh cung cấp thủ tục đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm 2 bước cơ bản:

Bước 1: Cung cấp dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ:

  • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan tới công việc đăng ký thành lập công ty có chức năng đào tạo ngoại ngữ tại Sở kế hoạch và Đầu tư;
  • Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập công ty có chức năng đào tạo ngoại ngữ;
  • Đại diện thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty có chức năng đào tạo ngoại ngữ cho quý khách hàng;

Bước 2: Cung cấp dịch vụ xin giấy phép con sau khi thành lập công ty là giấy phép hoạt động trung tâm đào tạo ngoại ngữ:

  • Tư vấn điều kiện xin giấy phép hoạt động;
  • Tư vấn lập đề án hoạt động trung tâm ngoại ngữ;
  • Thiết lập hồ sơ: Đơn xin hoạt động; Hồ sơ về tài chính; Hồ sơ về cơ sở vật chất; Hồ sơ về nhân sự;… hồ sơ khác có liên quan;
  • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ tại Sở giáo dục và Đào tạo;

Bàn giao kết quả dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ cho quý khách hàng:

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty có chức năng đào tạo ngoại ngữ;
  • Giấy chứng nhận mẫu dấu và dấu tròn công ty có chức năng đào tạo ngoại ngữ;
  • Giấy phép hoạt động dịch vụ đào tạo ngoại ngữ;
© 2023 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp