>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Tư vấn Minh Anh cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ và xin giấy phép hoạt động nhằm hỗ trợ khách hàng am hiểu về quy trình, thủ tục pháp lý liên quan tới công việc thành lập và hoạt động trung tâm đào tạo ngoại ngữ. Chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm, thực hiện dịch vụ tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp muốn hoạt động đào tạo ngoại ngữ sẽ tư vấn miễn phí, đầy đủ, chuẩn xác các vấn đề pháp lý. Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng điều kiện hoạt động trung tâm ngoại ngữ, lập đề án hoạt động trung tâm ngoại ngữ,…

Quy trình thực hiện dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ và xin giấy phép hoạt động tại tư vấn Minh Anh:

Bước 1: Tư vấn, thiết lập hồ sơ, đại diện thủ tục thành lập công ty có chức năng đào tạo ngoại ngữ tại Sở kế hoạch và Đầu tư;

Bước 2: Tư vấn, thiết lập hồ sơ, lập đề án hoạt động trung tâm ngoại ngữ, đại diện thực hiện thủ tục xin giấy phép hoạt dịch vụ đào tạo ngoại ngữ tại Sở giáo dục và Đào tạo;

Lợi ích của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ và xin giấy phép hoạt động tại tư vấn Minh Anh:

Tư vấn Minh Anh sẽ tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý liên quan tới công việc thành lập công ty có chức năng tư vấn du học cho quý khách hàng;

Tư vấn Minh Anh tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý liên quan tới công việc xin giấy phép hoạt động dịch vụ đào tạo ngoại ngữ;

Tư vấn Minh Anh tư vấn các điều kiện để xin giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật;

Tư vấn Minh Anh tư vấn và hỗ trợ khách hàng lập đề án hoạt động;

Tư vấn Minh Anh tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý trong suốt quá trình hoạt động của trung tâm ngoại ngữ cho quý khách hàng;

© 2023 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp