>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Tư vấn Minh Anh cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Bắc Ninh, Chúng tôi với đội ngũ luật sư giỏi nhiều năm kinh nghiệm thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Bắc Ninh cho nhiều doanh nghiệp muốn thay đổi các nội dung trên đăng ký kinh doanh như: Tên công ty, địa chỉ công ty, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên cổ đông,… để phù hợp hơn với định hướng kinh doanh phát triển của doanh nghiệp.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Bắc Ninh, bao gồm:

Dịch vụ thay đổi các nội dung trên đăng ký kinh doanh công ty tnhh;

Dịch vụ thay đổi các nội dung trên đăng ký kinh doanh công ty cổ phần;

Dịch vụ thay đổi các nội dung trên đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân;

Quy trình thực hiện dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Bắc Ninh:

Tư vấn miễn phí, đầy đủ toàn bộ hành lang pháp lý liên quan tới quy định, thủ tục thay đổi các nội dung trên đăng ký kinh doanh;

Thiết lập hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh: Soạn thảo hồ sơ thay đổi nội dung trên đăng ký kinh doanh; soạn thảo hồ sơ thay đổi dấu pháp nhân (nếu việc thay đổi nội dung trên đăng ký kinh doanh kèm theo việc thay đổi dấu pháp nhân);

Đại diện khách hàng hoàn thành thủ tục thay đổi nội dung trên đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh;

Đại diện khách hàng nhận kết quả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới sau khi thay đổi các nội dung;

Đại diện khách hàng hoàn thành thủ tục thay đổi dấu pháp nhân công ty tại cơ quan công an Bắc Ninh (nếu việc thay đổi nội dung trên đăng ký kinh doanh kèm theo việc thay đổi dấu pháp nhân);

Đại diện khách hàng nhận kết quả dấu pháp nhân doanh nghiệp sau khi thay đổi (nếu có);

© 2023 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp