>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Bạn muốn thay đổi các nội dung trên đăng ký kinh doanh tại Bắc Giang để phù hợp hơn với định hướng kinh doanh của doanh nghiệp như: Thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty, thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi thành viên cổ đông công ty,…Và đang tìm công ty luật uy tín, cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh chuyên nghiệp để giúp bạn thực hiện thủ tục thay đổi nội dung trên đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước nhanh chóng. Hãy lựa chọn tư vấn Minh Anh, Chúng tôi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp tại Bắc Giang nhanh chóng, an toàn, tư vấn miễn phí và đầy đủ các vấn đề pháp lý trước và sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Bắc Giang, bao gồm:

Dịch vụ thay đổi nội dung trên đăng ký kinh doanh công ty tnhh tại Bắc Giang;

Dịch vụ thay đổi nội dung trên đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Bắc Giang;

Dịch vụ thay đổi nội dung trên đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân tại Bắc Giang;

Quy trình thực hiện dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Bắc Giang:

Bước 1: Sau khi khách hàng gửi các yêu cầu thay đổi các nội dung trên đăng ký kinh doanh, Các luật sư của tư vấn Minh Anh sẽ tư vấn miễn phí và đầy đủ các quy định, quy trình, thông tin, giấy tờ cần thiết thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước.

Bước 2: Sau khi khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin, giấy tờ cần thiết. Tư vấn Minh Anh sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh, soạn thảo hồ sơ thay đổi dấu pháp nhân công ty (nếu có);

Bước 3: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang; Đại diện khách hàng nộp hồ sơ thay đổi dấu pháp nhân tại Cơ quan công an (nếu có);

Bước 4: Bàn giao kết quả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau khi thay đổi cho quý khách hàng; Bàn giao kết quả dấu pháp nhân sau khi thay đổi cho quý khách hàng (nếu có);

© 2023 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp