>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Tư vấn Minh Anh cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty tnhh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý thay đổi các nội dung trên đăng ký kinh doanh công ty tnhh như: Thay đổi tên công ty, thay đổi trụ sở công ty, thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi người đại diện pháp luật,…Sẽ tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý liên quan tới quy trình, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty tnhh bao gồm:

Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty tnhh 1 thành viên;

Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty tnhh 2 thành viên trở lên;

Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh miễn phí các vấn đề pháp lý:

Tư vấn thay đổi tên công ty tnhh miễn phí;

Tư vấn thay đổi trụ sở công ty tnhh miễn phí;

Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty tnhh miễn phí;

Tư vấn thay đổi vốn điều lệ công ty tnhh miễn phí;

Tư vấn thay đổi người đại diện pháp luật công ty tnhh miễn phí;

Tư vấn miễn phí thay đổi các nội dung khác trên đăng ký kinh doanh công ty tnhh;

Thời gian thực hiện dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty tnhh:

Sau 05 ngày làm việc khách hàng sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty tnhh sau khi thay đổi các nội dung;

Sau 04 ngày làm việc tiếp theo khách hàng sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu pháp nhân công ty tnhh sau khi thay đổi (nếu việc thay đổi nội dung trên đăng ký kinh doanh kèm theo việc thay đổi con dấu);

Quy trình thực hiện dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty tnhh:

Tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý trước khi thay đổi;

Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty tnhh;

Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty tnhh tại cơ quan nhà nước;

Tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp;

© 2021 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp