>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Công ty tư vấn Minh Anh tự hào là Công ty tư vấn chuyên nghiệp, uy tín, chất lượng về các  dịch vụ tư vấn thành lập Doanh nghiệp , tư vấn thành lập Công ty là một trong những dịch vụ pháp lý trọng tâm của đơn vị. Tư vấn Minh Anh cung cấp dịch vụ tư vấn doanh nghiệp mang tính xuyên suốt và trọn gói, từ dịch vụ tư vấn thành lập Công ty, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh cho đến các dịch vụ tư vấn liên quan đến thủ tục giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty tnhh

giải thể công ty cổ phần

giải thể công ty cổ phần

Đối với dịch vụ giải thể công ty Cổ phần, các chuyên viên của chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ khách hàng toàn bộ hoạt động liên quan, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý.

1.  Hồ sơ giải thể công ty cổ phần

 • Quyết định về việc giải thể;
 • Biên bản họp về việc giải thể;
 • Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán hết các khoản nợ;
 • Trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp (trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng). Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác;
 • Xác nhận của Ngân hàng, nơi Công ty mở tài khoản, đã đóng tài khoản (trường hợp doanh nghiệp không mở tài khoản tại Ngân hàng, Doanh nghiệp cần có Công văn cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào);
 • Giấy tờ chứng minh đã đăng bố cáo quyết định giải thể;
 • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Thông báo đối tượng nộp thuế đóng mã số thuế của Cục thuế tỉnh, thành phố;
 • Thông báo do Người đại diện theo pháp luật ký về việc đã hoàn tất các thủ tục giải thể;

2.  Tư vấn giải thể công ty cổ phần:

 • Tư vấn hành lang pháp lý cho khách hàng trước khi Giải thể Công ty Cổ phần;
 • Tư vấn các trường hợp giải thể Công ty Cổ phần;
 • Tư vấn cách thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông công ty về việc Giải thể Công ty;
 • Tư vấn cách thức ra quyết định về việc giải thể công ty cổ phần;
 • Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người lao động;
 • Tư vấn thủ tục đăng báo giải thể;
 • Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của Công ty Cổ phần;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan khác. 

3.  Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp:

 • Hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế để đóng mã số thuế;
 • Hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan đến người lao động;
 • Tư vấn cho khách hàng phương thức giải quyết các vấn đề tồn đọng như nợ thuế, nợ ngân hàng, nợ đối tác; thanh lý tài sản, phân chia tài sản sau khi doanh nghiệp giải thể;
 • Hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục đăng báo giải thể;
 • Soạn thảo hồ sơ thực hiện thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật hiện hành;
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục trả dấu tại cơ quan công an
 • Đại diện khách hàng tiến hành thủ tục thông báo giải thể lên cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Đại diện khách hàng nhận các kết quả thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật;

© 9046 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp