>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Tư vấn Minh Anh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ hồ sơ giải thể chi nhanh công ty, dịch vụ tư vấn giải thể công ty cho Qúy khách hàng. Công ty Luật Minh Anh cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho Qúy khách hàng với chi phí tiết kiệm nhất.

giải thể chi nhánh công ty

giải thể chi nhánh công ty

Theo Luật Doanh nghiệp 2005, Chúng tôi xin hướng dẫn Qúy khách hàng làm thủ tục giải thể chi nhánh, giải thể văn phòng đại diện như sau:

1. Thông báo về việc giải thể chi nhánh hoặc văn phòng đại diện;

2. Quyết định của Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng quản trị (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể chi nhánh-VPĐD của doanh nghiệp.

3. Biên bản họp Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Hội đồng quản trị (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể chi nhánh-VPĐD của doanh nghiệp.

4. Xác nhận không nợ thuế theo Quyết toán đã duyệt đến thời điểm giải thể chi nhánh, VPĐD (nếu trụ sở chi nhánh, VPĐD ở khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính của doanh nghiệp)

5. Giấy chứng nhận đã nộp con dấu hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu chi nhánh, VPĐD (đối với trường hợp chưa khắc dấu).

6. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

7. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, VPĐD.

8. Ba số báo trung ương hoặc địa phương liên tiếp về việc đăng thông báo giải thể.

 

Công ty Minh Anh là đơn vị tư vấn giải thể Công ty tnhh chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp, Nếu quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi xin vui lòng liên hệ.

© 9216 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp