>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Điều kiện để hoạt động dịch vụ tư vấn du học vô cùng ngặt nghèo nên không phải tổ chức, doanh nghiệp nào cũng đáp ứng được. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hiểu dõ và đáp ứng được các điều kiện về hoạt động dịch vụ tư vấn du học, tư vấn Minh Anh cung cấp dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho quý khách hàng về điều kiện được cấp phép hoạt động của Sở giáo dục và Đào tạo.

Dịch vụ thành lập công ty tư vấn du học tại Tư vấn Minh Anh, bao gồm:

1. Thực hiện thủ tục thành lập công ty có chức năng tư vấn du học:

Tư vấn các vấn đề pháp lý về quy trình, thủ tục thành lập công ty;

Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty đăng ký ngành nghề tư vấn du học;

Thực hiện thủ tục thành lập công ty theo sự ủy quyền của khách hàng tại Sở kế hoạch và Đào tạo;

2. Thực hiện thủ tục xin giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học:

– Tư vấn cho doanh nghiệp các điều kiện xin cấp giấy phép hoạt động tư vấn du học theo quy định của pháp luật;

– Hỗ trợ khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện để xin giấy phép hoạt động tư vấn du học;

– Tư vấn và hỗ trợ khách hàng soạn thảo đề án hoạt động của công ty tư vấn du học;

– Thiết lập hồ sơ cho quý khách hàng: Hồ sơ về tài chính; Hồ sơ về Cơ sở vật chất; Hồ sơ về nhân sự;

– Đại diện khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan cấp phép tại Sở giáo dục và đào tạo;

– Đại diện theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ tại cơ quan cấp phép;

– Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị tiếp đón đoàn thẩm tra trên Sở Giáo Dục và Đào Tạo về thẩm định điều kiện của trung tâm;

© 2021 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp