>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Bạn muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ để hoạt động dịch vụ đào tạo ngoại ngữ, Bạn đang tìm hiểu về điều kiện và thủ tục mở trung tâm và xin giấy phép hoạt động tổ chức đào tạo ngoại ngữ. Hãy liên hệ với tư vấn Minh Anh để được hỗ trợ tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ miễn phí. Tư vấn và hỗ trợ khách hàng đáp ứng điều kiện xinh giấy phép, soạn thảo đề án hoạt động trung tâm ngoại ngữ.

Tư vấn Minh Anh tư vấn điều kiện và thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ:

Điều kiện:

– Tư vấn và hỗ trợ khách hàng đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất theo quy định của pháp luật;

– Tư vấn và hỗ trợ khách hàng đáp ứng điều kiện về tài chính theo quy định của pháp luật;

– Tư vấn và hỗ trợ khách hàng đáp ứng điều kiện về nhân sự theo quy định của pháp luật;

Thủ tục xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ:

Bước 1: tổ chức, cá nhân xin giấy phép hoạt động trung tâm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Sở giáo dục và Đào đạo nơi đặt trụ sở trung tâm;

Bước 2: Cơ quan nhà nước kiểm tra và giải quyết hồ sơ theo thời gian quy định;

Bước 3: Đến hẹn, tổ chức/cá nhân đến Sở giáo dục và Đào tạo nhận kết quả;

Quy trình thực hiện dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại tư vấn Minh Anh:

– Tư vấn miễn phí điều kiện xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ cho quý khách hàng;

– Tư vấn cho quý khách hàng chuẩn bị thông tin, giấy tờ cần thiết;

– Thiết lập hồ sơ đầy đủ, chẩn xác: Hồ sơ nhân sự; hồ sơ cơ sở vật chất; hồ sơ tài chính; đề án hoạt động trung tâm,…;

– Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ tại Sở giáo dục và Đào tạo;

– Đại diện khách hàng theo dõi hồ sơ, nhận kết quả tại Sở giáo dục và Đào tạo;

© 2021 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp