>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Theo quy định của pháp luật hiện hành tổ chức muốn hoạt động dịch vụ tư vấn du học phải làm hồ sơ đăng ký với Sở Giáo Dục Và Đào Tạo thành phố nơi đặt công ty tư vấn du học và được Sở Giáo Dục và Đào Đạo cấp giấy phép là điều kiện để hoạt động tổ chức tư vấn du học.
Sơ bộ về quy trình xin giấy phép hoạt động tổ chức dịch vụ tư vấn du học tại Sở Giáo Dục và Đào Tạo:

– Phòng giáo dục chuyên nghiệp- Sở Giáo Dục và Đào Tạo tiến hành thẩm định hồ sơ.

– Sở Giáo Dục và Đào Tạo tiến hành thẩm định các điều kiện về cơ sở vật chất để đảm bảo hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp dịch vụ tư vấn du học.

Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học tại tư vấn Minh Anh bao gồm:
1. Tư vấn toàn bộ hành lang pháp lý liên quan tới công việc xin giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học:

– Tư vấn các điều kiện, trình tự thủ tục đăng ký xin giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học theo quy định của pháp luật;

– Tư vấn về những quy định chung về phạm vi, đối tượng áp dụng cho việc du học và cần tư vấn du học;

– Tư vấn trách nhiệm của tổ chức đối với việc hoạt động dịch vụ tư vấn du học;

– Tư vấn thành phần hồ sơ xin giấy phép hoạt động tổ chức dịch vụ tư vấn du học;

2. Thiết lập hồ sơ xin giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học tại Hà Nội cho Quý khách hàng, bao gồm:

– Văn bản đề nghị xin cấp giấy phép hoạt động của tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học;

– Quyết định thành lập tổ chức dịch vụ tư vấn du học của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng);

– Đề án hoạt động của tổ chức dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của người đại diện theo pháp luật (Mục tiêu, hình thức, các nội dung liên quan);

– Lý lịch của người đứng đầu tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (soạn thảo theo mẫu do tư vấn Minh Anh cung cấp);

– Danh sách trích ngang của nhân viên trực tiếp tư vấn du học (soạn thảo theo mẫu do tư vấn Minh Anh cung cấp);

– Bản sao Giấy chứng nhận đã tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của người đứng đầu, người trực tiếp làm công việc tư vấn du học tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học.

– Các thoả thuận hợp tác và hồ sơ pháp lý của cơ sở đào tạo nước ngoài (có công chứng hợp pháp);

– Giấy xác nhận ký quỹ 500 triệu tại Ngân hàng + Bằng cấp tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ hoặc tương đương;
3. Đại diện theo uỷ quyền hoàn thành thủ tục xin giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho quý khách hàng:

– Đại diện cho doanh nghiệp làm việc trực tiếp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội để Nộp, theo dõi, thông báo kết quả hồ sơ xin giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho Quý khách hàng;

– Thông báo và hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị tiếp đón đoàn thẩm tra trên Sở Giáo Dục và Đào Tạo về thẩm định điều kiện của trung tâm;

– Bàn giao kết quả dịch vụ xin giấy phép hoạt động tư vấn du học cho quý khách hàng là: giấy phép hoạt động tổ chức dịch vụ tư vấn du học;

© 2021 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp