>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Tổ chức, cá nhân sau khi thành lập doanh nghiệp có ngành nghề đào tạo ngoại ngữ muốn hoạt động dịch vụ đào tạo ngoại ngữ phải làm thủ tục xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ tại Sở Giáo dục và Đào tạo và đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính, nhân sự theo quy định của pháp luật.

Hãy liên lạc với tư vấn Minh Anh để được tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ hỗ trợ miễn phí về đề án và các điều kiện thành lập, đại diện khách hàng soạn thảo hồ sơ, thực hiện thủ tục xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại cơ quan nhà nước.

Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ và xin giấy phép hoạt động tại Tư vấn Minh Anh, bao gồm:

  • Tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập công ty có chức năng đào tạo ngoại ngữ tại Sở kế hoạch và Đầu tư cho quý khách hàng;
  • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật: Điều kiện về tài chính; Điều kiện về cơ sở vật chất; Điều kiện về nhân sự,…
  • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng soạn thảo đề án hoạt động trung tâm ngoại ngữ;
  • Thiết lập hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ: Hồ sơ tài chính; Hồ sơ nhân sự; Hồ sơ cơ sở vật chất,…
  • Thực hiện thủ tục xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ tại Sở giáo dục và Đào tạo cho quý khách hàng;
  • Bàn giao kết quả dịch vụ xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ cho quý khách hàng;
© 2021 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp