>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Tư vấn Minh Anh cung cấp dịch vụ xin giấy phép hoạt động công ty tư vấn du học nhằm hỗ trợ quý khách hàng hoàn thành thủ pháp lý tại cơ quan nhà nước. Chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập công ty nhằm hỗ trợ quý khách hàng hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập công ty mới có chức năng tư vấn du học tại Sở kế hoạch và Đầu tư. Cung cấp dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học nhằm hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục xin giấy phép hoạt động công ty tư vấn du học tại Sở giáo dục và Đào tạo.

Quy trình thực hiện dịch vụ thành lập công ty tư vấn du học tại tư vấn Minh Anh:

Tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý liên quan tới công việc thành lập công ty có chức năng tư vấn du học tại Sở kế hoạch và Đào tạo:

Gửi bản yêu cầu thông tin và hướng dẫn khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin, giấy tờ cần thiết;

Thiết lập hồ sơ thành lập công ty: Hồ sơ đăng ký kinh doanh, Hồ sơ đăng ký mẫu dấu;

Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty mới có chức năng tư vấn du học tại cơ quan nhà nước;

Quy trình thực hiện dịch vụ xin giấy phép hoạt động công ty tư vấn du học tại tư vấn Minh Anh:

Tư vấn điều kiện xin giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học theo quy định của pháp luật: Điều kiện về tài chính, điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện về nhân sự,…

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng soạn thảo đề án hoạt động công ty tư vấn du học;

Thiết lập hồ sơ: Đơn xin hoạt động; Hồ sơ về tài chính; Hồ sơ về nhân sự; Hồ sơ về cơ sở vật chất; Đề án hoạt động;… hồ sơ khác có liên quan;

Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục xin giấy phép hoạt động công ty tư vấn du học tại Sở giáo dục và Đào tạo;

© 2023 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp