>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Tư vấn Minh Anh tự hào là công ty luật uy tín, tốt nhất tại Hà Nội cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty tnhh với chi phí giá rẻ nhằm hỗ trợ Quý doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi các nội dung trên đăng ký kinh doanh công ty tnhh như: Thay đổi tên công ty; thay đổi trụ sở chính công ty; thay đổi ngành nghề kinh doanh; thay đổi vốn điều lệ; thay đổi người đại diện pháp luật,…

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty tnhh:

Dịch vụ thay đổi tên đăng ký kinh doanh công ty tnhh;

Dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên đăng ký kinh doanh công ty tnhh;

Dịch vụ thay đổi ngành nghề trên đăng ký kinh doanh công ty tnhh;

Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ trên đăng ký kinh doanh công ty tnhh;

Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật trên đăng ký kinh doanh công ty tnhh;

Thay đổi các nội dung khác trên đăng ký kinh doanh công ty tnhh;

Quy trình thực hiện dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty tnhh:

Tư vấn Minh Anh tiến hành tư vấn quy định, điều kiện, thông tin, giấy tờ cần thiết thực hiện thủ tục thay đổi các nội dung trên đăng ký kinh doanh công ty tnhh theo quy định của pháp luật;

Tư vấn Minh Anh tiến hành soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh; Hồ sơ thay đổi dấu pháp nhân doanh nghiệp (nếu có);

Tư vấn Minh Anh tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư;

Tư vấn Minh Anh tiến hành theo dõi, thông báo kết quả, nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty tnhh sau khi thay đổi và bàn giao cho quý khách hàng sau 05 ngày làm việc;

Tư vấn Minh Anh tiến hành nộp hồ sơ thay đổi dấu pháp nhân doanh nghiệp tại cơ quan công an (nếu có);

Tư vấn minh Anh bàn giao dấu pháp nhân doanh nghiệp cho khách hàng sau 04 ngày làm việc tiếp theo (nếu có);

© 2021 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp