>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Bạn muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ và xin giấy phép hoạt động đào tạo ngoại ngữ, vì vậy bạn đang tìm công ty luật uy tín cung cấp dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ để tư vấn giúp bạn các vấn đề pháp lý liên quan tới công việc thành lập trung tâm ngoại ngữ và xin giấy phép hoạt động sau khi thành lập. Hãy liên hệ với tư vấn Minh Anh, chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thành lập trung tâm ngoại ngữ đã thành lập và xin giấy phép hoạt động cho nhiều tổ chức, cá nhân muốn hoạt động dịch vụ đào tạo ngoại ngữ.

Dịch vụ tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ và xin giấy phép hoạt động tại tư vấn Minh Anh bao gồm hai bước:

Bước 1: Đối với tổ chức, cá nhân chưa thành lập doanh nghiệp có ngành nghề đào tạo ngoại ngữ tại Sở kế hoạch và Đầu tư, Tư vấn Minh Anh sẽ tiến hành thành lập công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh đào tạo ngoại ngữ cho quý khách hàng;

Bước 2: Tư vấn các vấn đề pháp lý và thực hiện thủ tục xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ tại Sở giáo dục và Đào tạo cho quý khách hàng;

Quy trình thực hiện dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ và xin giấy phép hoạt động tại tư vấn Minh Anh:

– Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan tới công việc thành lập công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh có chức năng đào tạo ngoại ngữ: tư vấn tên công ty, địa chỉ công ty, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật,… và các vấn đề pháp lý liên quan khác;

– Soạn thảo hồ sơ đăng ký ngành nghề tư vấn du học;

– Đại diện thực hiện thủ tục thành lập công ty: Thủ tục đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư; Đăng ký mẫu dấu và khắc dấu doanh nghiệp tại cơ quan công an;

– Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan tới công việc xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ: điều kiện hoạt động; đề án hoạt động,…

– Soạn thảo hồ sơ xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ;

– Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ tại Sở giáo dục và Đào tạo;

© 2023 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp