>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Bạn muốn thành lập doanh nghiệp để phát triển kinh doanh, bạn đang tìm công ty luật uy tín cung cấp dịch vụ thành lập công ty trọn gói để giúp bạn thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty mới tại cơ quan nhà nước nhanh chóng để bạn có thể phát triển kinh doanh thuận lợi. Hãy lựa chọn tư vấn Minh Anh, chúng tôi tự hào được nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc đánh giá là công ty luật uy tín tốt nhất cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín tại Hà Nội và các thành phố lớn.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói toàn quốc bao gồm:

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội;

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh;

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Bắc Giang;

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh;

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Thái Bình;

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Nam Định;

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại các thành phố khác;

Thông tin, giấy tờ cần thiết cần cung cấp khi khách hàng sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói toàn quốc:

Thông tin:

Tên công ty: Tư vấn Minh Anh sẽ tư vấn và tra cứu tên doanh nghiệp khách hàng dự kiến thành lập để không bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác đã đăng ký trong phạm vi quốc gia;

Địa chỉ trụ sở chính công ty: Tư vấn Minh Anh sẽ tư vấn để khách hàng lựa chọn địa chỉ trụ sở chính công ty phù hợp với quy định của pháp luật, có địa chỉ dõ dàng, không thuộc chung cư/  nhà tập thể;

Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn Minh Anh sẽ tư vấn để khách hàng lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp với định hướng kinh doanh và quy định của pháp luật hiện hành, áp mã ngành đầy đủ, chuẩn xác;

Vốn điều lệ: Tư vấn Minh Anh sẽ tư vấn để khách hàng lựa chọn vốn điều lệ phù hợp;

Vốn pháp định (nếu có): Tư vấn Minh Anh sẽ tư vấn để khách hàng lựa chọn vốn pháp định phù hợp;

Người đại diện pháp luật: Tư vấn Minh Anh sẽ tư vấn để khách hàng lựa chọn người đại diện pháp luật phù hợp;

Danh sách thành viên cổ đông công ty: Tư vấn Minh Anh sẽ tư vấn để khách hàng lựa chọn danh sách thành viên cổ đông công ty phù hợp;

Các thông tin cần thiết khác có liên quan (nếu có);

Giấy tờ:

Chứng minh thư/ hộ chiếu bản sao công chứng của các thành viên cổ đông công ty;

Chứng chỉ hành nghề (nếu ngành nghề có điều kiện);

© 2021 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp