>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Bạn muốn thành lập doanh nghiệp tại Cầu Giấy Hà Nội và đang tìm công ty luật uy tín cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp với chi phí giá rẻ. Hãy lựa chọn tư vấn Minh Anh, chúng tôi luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho các tổ chức, cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp tại Cầu Giấy Hà Nội, với dịch vụ pháp lý thành lập công ty chuyên nghiệp chi phí giá rẻ sẽ tư vấn thành lập doanh nghiệp miễn phí các vấn đề pháp lý trước thành lập, khi doanh nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động và trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Cầu Giấy:

Dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Cầu Giấy;

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Cầu Giấy;

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Cầu Giấy;

Tư vấn thành lập doanh nghiệp miễn phí các vấn đề pháp lý:

Tư vấn lựa chọn loại hình công ty: công ty tnhh, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân,…

Tư vấn lựa chọn tên công ty: tư vấn và tra cứu sơ bộ tên công ty;

Tư vấn lựa chọn địa chỉ công ty: Địa chỉ rõ ràng, không thuộc chung cư hoặc nhà tập thể;

Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh: Ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề kinh doanh bình thường, ngành nghề cấm kinh doanh;

Tư vấn lựa chọn vốn điều lệ: Phù hợp với định hướng kinh doanh và quy định của pháp luật;

Tư vấn lựa chọn người đại diện theo pháp luật: Phù hợp theo quy định của pháp luật;

Tư vấn danh sách thành viên cổ đông công ty (nếu có): Phù hợp với quy định của pháp luật;

Tư vấn lựa chọn các vấn đề pháp lý khác có liên quan;

Thiết lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Cầu Giấy:

Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập công ty tnhh tại Cầu Giấy;

Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần tại Cầu Giấy;

Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Cầu Giấy;

Đại diện khách hàng hoàn thành thủ tục thành lập công ty tại Cầu Giấy:

Đại diện khách hàng hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập công ty tnhh tại Cầu Giấy;

Đại diện khách hàng hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần tại Cầu Giấy;

Đại diện khách hàng hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Cầu Giấy;

Bàn giao kết quả dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Cầu Giấy:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty mới;

Giấy chứng nhận mẫu dấu và dấu pháp nhân doanh nghiệp;

Lập tờ khai thuế môn bài cho doanh nghiệp;

Hỗ trợ doanh nghiệp đăng bố cáo thành lập công ty mới;

© 2023 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp