>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Bạn muốn thành lập công ty tư vấn du học tại Hà Nội để hoạt động dịch vụ tư vấn du học, Bạn đang tìm hiểu về các thủ tục pháp lý liên quan tới công việc thành lập công ty tại Sở kế hoạch và đầu tư và xin giấy phép hoạt động tại Sở giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên đây là công việc mất nhiều thời gian, công sức đối với những ai lần đầu tiên tìm hiểu về các thủ tục pháp lý và chưa am hiểu về quy trình, thủ tục thành lập công ty tư vấn du học. Hãy liên hệ với tư vấn Minh Anh để được hỗ trợ miễn phí, Chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ thành lập công ty tư vấn du học, dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân muốn hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

Dịch vụ thành lập công ty tư vấn du học tại Hà Nội của tư vấn Minh Anh, bao gồm:

1. Tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập công ty có chức năng tư vấn du học tại Sở kế hoạch và Đào tạo;

– Tư vấn thành lập công ty chức năng tư vấn du học: công ty tnhh, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân,…

– Thiết lập hồ sơ đăng ký kinh doanh, hồ sở đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp;

– Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư, thủ tục đăng ký mẫu dấu tại cơ quan công an

– Bàn giao kết quả dịch vụ thành lập công ty cho quý khách hàng: Sau 5 ngày làm việc thì có đăng ký kinh doanh và mã số thuế; 4 ngày làm việc tiếp theo có đăng ký mẫu dấu và dấu tròn doanh nghiệp;

2. Tư vấn và thực hiện thủ tục xin giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học tại Sở giáo dục và đào tạo:

– Tư vấn về điều kiện xin giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học;

– Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp soạn thảo đề án hoạt động tổ chức tư vấn du học;

– Thiết lập hồ sơ xin giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học;

– Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục xin giấy phép hoạt động trung tâm tư vấn du học tại Sở giáo dục và Đào tạo;

3. Bàn giao kết quả dịch vụ thành lập công ty tư vấn du học tại Hà Nội cho quý khách hàng:

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mã số thuế;

– Đăng ký mẫu dấu và dấu tròn doanh nghiệp;

– Giấy chứng nhận cấp phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học;

© 2021 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp