>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Trong một giai đoạn nào đó hoặc vì một số lý do khách quan, doanh nghiệp có thể tiến hành giải thể doanh nghiệp đang họat động. Sau khi doanh nghiệp đã có quyết định giải thể doanh nghiệp, việc giải thể doanh nghiệp càng sớm càng tốt, không nên kéo dài để không phải chịu các khoản thuế và các nghĩa vụ đã cam kết.

Là một trong những Công ty tư vấn luật hàng đầu, chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn luật và hoàn tất các thủ tục từ thành lập Công ty, tư vấn thành lập Doanh nghiệp, cho đến giải thể Doanh nghiệp, tư vấn giải thể Công ty. Công ty tư vấn luật Minh Anh đã và đang nhận được sự tín nhiệm của Quý khách hàng. Với một quy trình tư vấn giải thể chặt chẽ, sự phối hợp của các bộ phận tư vấn: tư vấn pháp luật doanh nghiệp – kế toán, thủ tục giải thể công ty được tiến hành nhanh chóng, đảm bảo chất lượng và tính pháp lý cho Quý khách hàng.

dịch vụ giải thể doanh nghiệp

dịch vụ giải thể doanh nghiệp

Dịch vụ giải thể Doanh nghiệp của Minh Anh bao gồm:

1. Tư vấn các Quy định của Pháp luật về giải thể Doanh nghiệp:

 • Tư vấn các trường hợp Giải thể doanh nghiệp;
 • Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông công ty về việc Giải thể doanh nghiệp;
 • Tư vấn cách thức ra quyết định về việc giải thể;
 • Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người lao động;
 • Tư vấn thủ tục đăng báo giải thể;
 • Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp;
 • Tư vấn thủ tục đóng mã số hải quan, mã số thuế;
 • Tư vấn thủ tục xác nhận đóng tài khoản tại Ngân hàng (nếu có mở tài khoản) hoặc cam kết không mở tài khoản;
 • Tư vấn thủ tục huỷ dấu và trả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;
 • Tư vấn thủ tục trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn các nội dung khác có liên quan;

2. Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục giải thể Doanh nghiệp:

a. Tại cơ quan thuế:

 • Soạn và nộp hoàn chỉnh hồ sơ nộp cho các cơ quan thuế;
 • Thanh hủy hóa đơn, giấy nộp tiền chưa sử dụng;
 • Nộp hồ sơ giải thể, quyết toán giải thể và các báo cáo thuế;
 • Đại diện Doanh nghiệp giải trình quyết toán với cơ quan thuế;
 • Kiểm tra, theo dõi tiến trình kịp thời thông báo cho Quý Công ty;
 • Đại diện Doanh nghiệp nhận thông báo khóa Mã số thuế;
 • Tiến hành đăng báo giải thể;

b. Tại Sở Kế hoạch và Đầu Tư và Tại Cơ quan Công an:

 • Soạn và nộp hồ sơ giải thể tại Phòng đăng ký kinh doanh;
 • Kiểm tra, theo dõi tiến trình; kịp thời thông báo cho Quý Công ty;
 • Nhận thông báo trả dấu tròn;
 • Trả dấu tại Công an;
 • Nhận biên bản thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

 3. Kết quả mà Quý khách hàng nhận được:

 • Nhận kết quả là Giấy chứng nhận Giải thể doanh nghiệp tại sở KH-ĐT.

 4. Cam kết sau khi hoàn thành Dịch vụ:

 • Công ty tư vấn luật Minh Anh đưa ra phương án tối ưu cho doanh nghiệp về quy trình giải thể;
 • Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
 • Tư vẫn miễn phí thủ tục phân chia tài sản sau Giải thể;
 • Quý khách có thể thành lập doanh nghiệp mới trước hoặc ngay khi giải thể doanh nghiệp cũ (Trừ trường hợp DN cũ bị phá sản);

 

© 2023 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp