>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Bạn muốn đăng ký thương hiệu độc quyền và đang tìm hiểu về các thủ tục pháp lý để có thể tự mình hoàn thành công việc đăng ký thương hiệu tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ. Tuy nhiên đối với ai chưa am hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ thì sẽ mất nhiều thời gian và công sức tìm hiểu về thủ tục pháp lý để hoàn thành hồ sơ nộp tại cơ quan nhà Nước có thẩm quyền và quá trình thẩm định nội dung và hình thức của thương hiệu, nhãn hiệu, logo diễn ra trong thời gian dài từ 09 tháng tới 15 tháng. Vì vậy tư vấn Minh Anh cung cấp dịch vụ đăng ký thương hiệu độc quyền tới quý khách hàng nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ cũng như tiết kiệm thời gian, công sức tìm hiểu về các thủ tục pháp lý cho tổ chức, doanh nghiệp muốn đăn ký bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam.

Đăng ký thương hiệu bảo hộ độc quyền tại Việt Nam

Quy trình đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, logo tại Tư vấn Minh Anh:

Bước 1: Tư vấn miễn phí toàn bộ hành lang pháp lý liên quan tới công việc đăng ký thương hiệu cho quý khách hàng:

– Tiến hành tư vấn và tra cứu liên quan tới thương hiệu nhằm xác định xem thương hiệu của khách hàng có trùng hay gây nhầm lẫn với thương hiệu khác đã đăng ký trước đó hay chưa.

– Tư vấn những yếu tố được bảo hộ, những yếu tố không nên bảo hộ.

– Tư vấn mô tả nhãn hiệu nhằm bảo hộ tuyệt đối ý nghĩa và cách thức trình bày của logo (nhãn hiệu).

– Tư vấn chuẩn bị thông tin, giấy tờ cần thiết: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (photo sao y); Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký (file hình hoặc hình vẽ); Danh mục , dịch vụ cần đăng ký bảo hộ.

Bước 2: Thiết lập hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền:

– Kiểm tra đánh giá tính pháp lý của thông tin, giấy tờ mà khách hàng cung cấp;

– Soạn thảo hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam cho quý khách hàng;

Bước 3: Đại diện khách hàng thực hiện công việc đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam:

– Đại diện nộp, theo dõi, thông báo kết quả hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu đã nộp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam cho quý khách hàng;

– Đại diện nhận giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ cho khách hàng;

– Theo dõi xâm phạm nhãn hiệu, thương hiệu, tiến hành lập hồ sơ tranh tụng khi cần thiết;

Dịch vụ pháp lý uy tín khác mà tư vấn Minh Anh cung cấp: Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ,…

© 2021 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp