>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền, logo công ty, bảo hộ thương hiệu nhằm xác định quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu với logo thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty bạn. Khi nhãn hiệu, logo, thương hiệu của công ty bạn đã được đăng ký bảo hộ, đó là cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi khi xảy ra tranh chấp khi các công ty đối thủ lợi dụng nhái giả các sản phẩm, dịch vụ của công ty bạn nhằm kiếm lợi nhuận và giảm đi thương hiệu của công ty bạn đối với người tiêu dùng.

Để giảm thiểu thời gian, công sức cho các tổ chức, doanh nghiệp muốn thực hiện công việc đăng ký thương hiệu độc quyền, nhãn hiệu, logo tư vấn Minh Anh cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ cho quý khách hàng.

Quy trình thực hiện công việc đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, logo tại tư vấn Minh Anh:

– Tiếp nhận thông tin về nhãn hiệu, logo công ty, thương hiệu của khách hàng;

– Gửi bản tư vấn về việc thiết kế và phân nhóm phạm vi đăng ký độc quyền của nhãn hiệu, logo, thương hiệu;

– Tra cứu sơ bộ khả năng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, logo công ty, thương hiệu mà khách hàng cung cấp;

– Thiết lập và hoàn thiện hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, logo công ty, thương hiệu cho quý khách hàng;

– Đại diện Nộp hộp hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, logo công ty, thương hiệu và đóng phí tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam;

– Đại diện theo dõi và thông báo tiến trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, logo công ty, hương hiệu tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ cho khách hàng;

– Đại diện thực hiện điều chỉnh đơn nếu có yêu cầu của Cục Sở Hữu Trí Tuệ;

– Thay mặt khách hàng nhận văn bằng bảo hộ độc quyền nhãn hiệu;

Thời gian thụ lý hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền, logo, nhãn hiệu:

Theo quy định của luật sở hữu trí tuệ và bộ thủ tục hành chính quốc gia, thời gian thẩm định việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu từ 09 tháng tới 12 tháng, cụ thể:

– Tiếp nhận đơn: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu lên Cục Sở hữu trí tuệ.

– Thẩm định hình thức đơn: Cục Sở Hữu Trí Tuệ kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, xem xét và đánh giá về chủ thể nộp đơn, phân nhóm, mẫu nhãn hiệu…từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.

– Thẩm định nội dung đơn: Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

Khách hàng cung cấp các thông tin, giấy tờ cần thiết sau:

– Giấy uỷ quyền theo mẫu;

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (photo sao y);

– Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký (file hình hoặc hình vẽ);

– Danh mục sản phẩm, dịch vụ cần đăng ký bảo hộ;

© 2021 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp