>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Bạn muốn thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh để xâm nhập vào thị trường đầy năng động của thành phố đang phát triển mạnh. Bạn không biết để thành lập doanh nghiệp cần những thủ tục như thế nào, vì vậy bạn muốn tìm công ty luật cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp và hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh giúp bạn, để bạn có thể nhanh chóng phát triển những ý tưởng kinh doanh tại thành phố Bắc Ninh đầy tiềm năng.

Tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Tư vấn Minh Anh tự hào là Công ty luật uy tín cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh với chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, thời gian nhanh chóng, chi phí hợp lý nhất, bao gồm:

Tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh:

 • Tư vấn các đặt tên Doanh nghiệp tại Bắc Ninh;
 • Tư vấn cách lựa trọn địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp tại Bắc Ninh;
 • Tư vấn việc góp vốn, tỉ lệ góp vốn, các mức thuế liên quan đến vốn điều lệ công ty tại Bắc Ninh;
 • Tư vấn cách lựa trọn ngành nghề kinh doanh tại Bắc Ninh;
 • Tư vấn phương thức hoạt động, điều hành công ty tại Bắc Ninh;
 • Tư vấn về phương án chia lợi nhuận và xử lý các nghĩa vụ phát sinh.

Đại diện Quý khách hàng hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Bắc Ninh:

 • Đại diện Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh cho Quý khách hàng; cho khách hàng;
 • Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh nộp Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh cho khách hàng;
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
 • Đại diện nhận kết quả là Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh tại sở KH-ĐT cho khách hàng;
 • Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp;
 • Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế và Mã số Hải quan cho Doanh nghiệp;

Kết quả Quý khách hàng nhận được khi sử dụng dịch vụ tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh:

 • Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;
 • Dấu tròn Doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
 • Cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý thành lập doanh nghiệp để doanh nghiệp lưu giữ và làm cơ sở cho quá trình điều hành, quản lý;
 • Tư vấn các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động như tư vấn chính sách thuế, tài chính – kế toán; quan hệ cổ đông/thành viên trong quá trình điều hành, quản lý doanh nghiệp…
© 2023 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp