>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Tổ chức, doanh  nghiệp muốn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi người đại diện ,…và đang tìm công ty luật uy tín cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh để tư vấn giúp bạn các vấn đề pháp lý, soạn thảo hồ sơ và đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước. Hãy liên hệ với tư vấn Minh Anh, với đội ngũ luật sư giỏi, nhiều  năm kinh nghiệm thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp tại Hà Nội và các thành phố lân cận như: Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định,…

Dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh tại Tư vấn Minh Anh, bao gồm:

Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi tên Công ty, gồm: tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài, tên viết tắt của doanh nghiệp;

Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty;

Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi số điện thoại, Fax, Email, Website;

Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh, gồm: rút ngành nghề, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ, gồm: tăng, giảm vốn điều lệ của Công ty, cơ cấu lại vốn góp;

Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, chức danh của đại diện theo pháp luật;

Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông của công ty;

Tư vấn thực hiện thủ tục thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty;

Quy trình thực hiện dịch vụ tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại tư vấn Minh Anh, bao gồm:

Tư vấn Miễn phí các vấn đề pháp lý liên quan tới công việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho quý khách hàng;

Tư vấn và hướng dẫn khách hàng về các điều kiện và chuẩn bị thông tin, giấy tờ cần thiết để thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

Thiết lập hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho quý khách hàng;

Đại diện khách hàng nộp hồ sơ thay đổi nội đăng ký kinh doanh tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư;

Đại diện khách hàng theo dõi, thông báo kết quả hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đã nộp tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cho quý khách hàng;

Tiến hành thủ tục đăng ký mẫu dấu và khắc dấu pháp nhân cho doanh nghiệp( Nếu việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đồng thời phải thay đổi con dấu);

Nhận kết quả tại cơ quan nhà nước và bàn giao cho quý khách hàng;

© 2023 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp