>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Bạn muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ và xin giấy phép hoạt động dịch vụ đào tạo ngoại ngữ, bạn đang tìm công ty tư vấn luật uy tín để tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý về quy trình, thủ tục pháp lý tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hãy liên hệ với tư vấn Minh Anh để được các luật sư giỏi, nhiều năm kinh nghiệm tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ cho nhiều tổ chức, cá nhân tại Hà Nội và các thành phố lân cận như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương,…sẽ tư vấn và hỗ trợ khách chuẩn bị đầy đủ các điều kiện xin giấy phép hoạt động, đề án hoạt động trung tâm ngoại ngữ.

Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ và xin giấy phép hoạt động tại Tư vấn Minh Anh, bao gồm:

– Tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập công ty có chức năng đào tạo ngoại ngữ tại Sở kế hoạch và Đầu tư;

– Tư vấn và thực hiện thủ tục xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ tại Sở giáo dục và đào tạo;

Quy trình thực hiện dịch vụ tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ và xin giấy phép hoạt động tại tư vấn Minh Anh, bao gồm:

– Tư vấn thành lập công ty có chức năng đào tạo ngoại ngữ;

– Thiết lập hồ sơ thành lập công ty;

– Đại diện khách hàng nộp, theo dõi, nhận kết quả hồ sơ thành lập công ty tại Sở kế hoạch và Đầu tư: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; đăng ký mẫu dấu và dấu tròn doanh nghiệp;

– Tư vấn và hỗ trợ khách hàng đáp ứng điều kiện xin giấy phép hoạt động trung tâm đào tạo ngoại ngữ;

– Tư vấn và hỗ trợ khách hàng lập đề án hoạt động trung tâm ngoại ngữ;

– Thiết lập hồ sơ xin giấy phép hoạt động;

– Đại diện khách hàng nộp, theo dõi, thông báo kết quả hồ sơ, nhận kết quả hồ sơ xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ;

– Bàn giao kết quả dịch vụ tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ và xin giấy phép hoạt động: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; dấu tròn doanh nghiệp; giấy phép hoạt động trung tâm đào tạo ngoại ngữ;

© 2023 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp