>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Điều 26 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định: Khi doanh nghiệp muốn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì phải làm thủ tục như sau: 
– Khi thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ hoặc số cổ phần được quyền chào bán, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và các vấn đề khác trong nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi.
– Trường hợp có thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
– Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và phải trả phí.

NỘI DUNG THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA TƯ VẤN MINH ANH BAO GỒM:

 1. Thay đổi tên công ty;
 2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
 3. Thay đổi số điện thoại, Fax, Email, Website;
 4. Thay đổi ngành nghề kinh doanh, gồm: bổ sung, rút, chỉnh sửa ngành nghề;
 5. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, chức danh của đại diện theo pháp luật;
 6. Tăng giảm vốn điều lệ của công ty;
 7. Thay đổi thành viên, cổ đông của công ty, các thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty;

THÀNH PHẦN HỒ SƠ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH, BAO GỒM:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (nếu có);
 • Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế ;
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
 • Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân;
 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty THHH một thành viên;
 • Thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên; Danh sách cổ đông sáng lập (nếu có);
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định (nếu cần);
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (nếu cần) hoặc các văn bản khác theo quy định (nếu cần);
 • Điều lệ sửa đổi của doanh nghiệp (nếu cần);
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty;

TƯ VẤN MINH ANH ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC:

 • Tiến hành nộp Hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh;
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa Hồ sơ;
 • Nhận Giấy Chứng nhận đăng ký Kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu Doanh nghiệp (nếu có);
 • Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế mới (nếu có);
 • Nhận giấy Mã số thuế của Doanh nghiệp (nếu có);

CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ MÀ DOANH NGHIỆP NHẬN ĐƯỢC:

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh đã được sửa đổi;
 • Con dấu công ty đã thay đổi;
 • Tư vấn thủ tục thuế, kế toán, và các vấn đề liên quan đến pháp luật miễn phí cho doanh nghiệp;
© 2021 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp