>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Bạn muốn thay đổi đăng ký kinh doanh các nội dung trên đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần: Thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty, thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi người đại diện pháp luật, thay đổi danh sách thành viên cổ đông công ty, các thay đổi khác có liên quan,…

Hãy liên hệ với tư vấn Minh Anh để được các luật sư giỏi, giàu kinh nghiệm của chúng tôi tư vấn miễn phí đầy đủ toàn bộ hành lang pháp lý liên quan tới quy trình, thủ tục thay đổi các nội dung trên đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần bao gồm:

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tên công ty cổ phần;

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh trụ sở chính công ty cổ phần;

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh ngành nghề công ty cổ phần;

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh vốn điều lệ công ty cổ phần;

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh người đại diện pháp luật công ty cổ phần;

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh thành viên cổ đông công ty cổ phần;

Dịch vụ thay đổi kinh doanh các nội dung khác công ty cổ phần,…

Quy trình thực hiện dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần:

Tư vấn miễn phí, đầy đủ toàn bộ hành lang pháp lý liên quan tới quy trình, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần;

Thiết lập hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần: Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh; Soạn thảo hồ sơ thay đổi con dấu pháp nhân công ty cổ phần (nếu có);

Đại diện khách hàng nộp, theo dõi hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Sở kế hoạch và Đầu tư;

Đại diện khách hàng nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới sau khi thay đổi;

Đại diện khách hàng nộp, theo dõi hồ sơ đăng ký thay đổi con dấu tại cơ quan công an (nếu có);

Bàn giao kết quả dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần cho quý khách hàng;

© 2021 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp