>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Khởi kiện vụ án dân sự (P2)

Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự I. Những tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa Án (Điều 25 Bộ Luật tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2011) 1. Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân về...

Phương pháp khấu trừ thuế ?. Doanh nghiệp mới thành lập năm 2014

Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/20113 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành...

Sẽ bỏ thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho hay Luật Đầu tư sửa đổi sẽ bãi bỏ quy định doanh nghiệp phải xin giấy chứng nhận đầu tư đối với ngành nghề không ràng buộc điều kiện. Trình bày về dự thảo luật...
© 6563 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp