>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học– Nắm bắt được tình hình trong Nước có nhiều người muốn ra Nước ngoài học tập để phát triển kiến thức và trải nghiệm bản thân. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn du học ra đời nhằm hỗ trợ cho những ai muốn du học tại Nước Ngoài định hướng và lựa trọn trường học và cuộc sống tại Nước Ngoài. Tuy nhiên để thành lập tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học thì không phải tổ chức, doanh nghiệp nào cũng đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ vào quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về thành lập và xin giấy phép hoạt động tư vấn du học. Tư vấn Minh Anh cung cấp dịch vụ thành lập, tư vấn về điều kiện và thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học tại Việt Nam nhằm hỗ trợ doanh nghiệp muốn xin giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học.

Bước 1. Thành lập công ty, doanh nghiệp có chức năng tư vấn du học:

– Nếu doanh nghiệp chưa thành lập công ty có chức năng tư vấn du học, tư vấn Minh Anh sẽ tiến hành thành lập công ty có chức năng tư vấn du học tại Sở Kế Hoạch và Đầu tư cho quý khách hàng.

Bước 2: Quy trình thực hiện dịch vụ xin giấy phép hoạt động tổ chức tư vấn du học tại tư vấn Minh Anh, bao gồm:

1. Tư vấn về điều kiện và hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thành các điều kiện xin giấy phép hoạt động tư vấn du học theo quy định của pháp luật hiện hành:

– Điều kiện về cơ sở vật chất: Có trụ sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn du học;

– Điều kiện về tài chính: Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm giải quyết các trường hợp rủi ro; có tiền ký quỹ tối thiểu 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại;

– Điều kiện về nhân sự: Người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có trình độ đại học trở lên, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.
2. Tư vấn và thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học tại Sở Giáo Dục và Đào Tạo:

– Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan tới hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho quý khách hàng;

– Tư vấn và hỗ trợ khách hàng soạn thảo đề án hoạt động của tổ chức dịch vụ tư vấn du học;

– Thiết lập hồ sơ xin giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho quý khách hàng;

– Đại diện theo ủy quyền nộp, theo dõi, thông báo kết quả hồ sơ xin giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học đã nộp tại Sở Giáo Dục và Đào Tạo cho quý khách hàng;

– Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị tiếp đón đoàn thẩm tra trên Sở Giáo Dục và Đào Tạo về thẩm định điều kiện của trung tâm;

© 2022 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp