>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học là một trong những dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp mà tư vấn Minh Anh cung cấp. Với đội ngũ luật sư giỏi, giàu kinh nghiệm thực hiện thủ tục xin giấy phép hoạt động tổ chức tư vấn du học cho nhiều doanh nghiệp tại Hà Nội và các tỉnh thành phố lân cận muốn xin giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

Dịch vụ xin giấy phép hoạt động tư vấn du học tại Tư vấn Minh Anh, bao gồm:

1. Tư vấn miễn phí toàn bộ hành lang pháp lý liên quan tới công việc xin giấy phép hoạt động tổ chức tư vấn du học cho quý khách hàng:

– Tư vấn miễn phí điều kiện xin giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học;

– Tư vấn miễn phí trình tự thực hiện thủ tục xin giấy phép hoạt động tư vấn du học;

– Tư vấn trách nhiệm của tổ chức đối với việc hoạt động dịch vụ tư vấn du học;

– Tư vấn chuẩn bị thông tin, giấy tờ cần thiết của thành phần hồ sơ xin giấy phép hoạt động tổ chức dịch vụ tư vấn du học;

2. Thiết lập hồ sơ xin giấy phép hoạt động tổ chức tư vấn du học cho quý khách hàng:

– Tiến hành kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các thông tin, giấy tờ mà khách hàng cung cấp;

– Tiến hành soạn hồ sơ xin giấy phép hoạt động tổ chức tư vấn du học cho quý khách hàng;

3. Đại diện theo uỷ quyền hoàn thành thủ tục xin giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho quý khách hàng:

– Đại diện quý khách hàng làm việc trực tiếp với Sở Giáo dục và Đào tạo nộp hồ sơ xin giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học;

– Đại diện quý khách hàng theo dõi, thông báo kết quả hồ sơ xin giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học đã nộp tại Sở Giáo Dục và Đào Tạo;

– Thông báo và hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị tiếp đón đoàn thẩm tra trên Sở Giáo Dục và Đào Tạo về thẩm định điều kiện của trung tâm;

– Bàn giao kết quả dịch vụ xin giấy phép hoạt động tổ chức tư vấn du học cho quý khách hàng là: giấy phép hoạt động tổ chức dịch vụ tư vấn du học;

© 2023 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp