>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Tư vấn Minh Anh cung cấp dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh trên đăng ký kinh doanh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hiểu dõ về điều kiện, quy trình, thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh trên đăng ký kinh doanh tại Cơ quan nhà nước. Các luật sử giỏi giàu kinh nghiệm của tư vấn Minh Anh sẽ tư vấn miễn phí toàn bộ hành lang pháp lý liên quan tới công việc thay đổi đăng ký kinh doanh cho quý khách hàng.

Lợi ích của khách hàng khi sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại tư vấn Minh Anh:

– Được tư vấn miễn phí về ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn pháp định sao cho phù hợp với quy định của pháp luật và định hướng kinh doanh của khách hàng;

– Được tư vấn miễn phí ngành nghề kinh doanh có điều kiện về chứng chỉ hành nghề;

– Được tư vấn miễn phí về rút/ thêm/ bổ sung ngành nghề và mã hóa ngành nghề phù hợp với quy định của pháp luật;

Quy trình thực hiện dịch vụ thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh tại tư vấn Minh Anh:

– Tư vấn miễn phí toàn bộ hành lang pháp lý, quy trình, thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh trên đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư;

– Thiết lập hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh trên đăng ký kinh doanh cho quý khách hàng;

– Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư, bao gồm: nộp hồ sơ, theo dõi hồ sơ, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho quý khách hàng;

– Đại diện khách hàng nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau khi thay đổi;

Lợi ích của khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh tại tư vấn Minh Anh:

– Tư vấn Minh Anh sẽ tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý theo sự thắc mắc của khách hàng trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp;

– Giảm giá 10% các dịch vụ pháp lý tiếp theo mà doanh nghiệp sử dụng;

– Cung cấp dịch vụ kế toán giá rẻ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kê khai và nộp thuế

© 8491 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp