>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Tư vấn Minh Anh cung cấp dịch vụ thành lập trung tâm tư vấn du học tại Hà Nội nhằm tư vấn và hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp muốn hoạt động dịch vụ tư vấn du học tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí toàn bộ hành lang pháp lý để quý doanh nghiệp hiểu được về quy trình, thủ tục thành lập trung tâm và xin giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

Quá trình thành lập trung tâm tư vấn du học được tư vấn Minh Anh thực hiện theo hai bước:

Bước 1: Tư vấn thành lập công ty và đại diện thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty có chức năng tư vấn du học tại Sở kế hoạch và Đầu tư:

Bước 2: Tư vấn các vấn đề pháp lý về xin giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học và đại diện khách hàng thực hiện thủ tục xin giấy phép hoạt động tại Sở giáo dục và Đào tạo;

Lợi ích của khách hàng khi thành lập công ty có chức năng tư vấn du học và sử dụng dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học tại Tư vấn Minh Anh:

– Khách hàng sẽ được các luật sư giỏi của tư vấn Minh Anh tư vấn Miễn phí toàn bộ hành lang pháp lý liên quan tới quá trình thành lập công ty và xin giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học một cách đầy đủ, chuẩn xác;

– Chúng tôi sẽ soạn thảo hồ sơ thành lập công ty và hồ sơ xin giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học nhanh chóng, an toàn;

– Đại diện thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập công ty có ngành nghề tư vấn du học tại Sở kế hoạch và Đầu Tư;

– Đại diện thực hiện thủ tục xin giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho quý khách hàng;

– Bàn giao kết quả dịch vụ thành lập trung tâm tư vấn du học tại Hà Nội: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Dấu pháp nhân doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ tư vấn du học;

© 2023 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp