>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ là một trong những dịch vụ uy tín và được nhiều ưu đãi của tư vấn Minh Anh. Các luật sư giỏi với nhiều năm kinh nghiệm thành lập cho nhiều tổ chức, cá nhân muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội và các tỉnh thành phố lớn lân cận sẽ tư vấn cụ thể cho khách hàng về điều kiện, đề án thành lập, các phương án tổ chức đào tạo,  quy chế quản lý giảng viên và học viên, phương án tổ chức phòng học,…

DỊCH VỤ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TẠI TƯ VẤN MINH ANH, BAO GỒM:

1. Tư vấn miễn phí toàn bộ hành lang pháp lý liên quan tới hoạt động thành lập trung tâm ngoại ngữ cho quý khách hàng:

– Tư vấn miễn phí điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ(điều kiện chung, điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện của giám đốc trung tâm,…);

– Tư vấn chuẩn bị các thông tin, giấy tờ cần thiết;

– Tư vấn thủ tục xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ;

– Tư vấn hồ sơ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ;

2. Thiết lập hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ cho quý khách hàng, bao gồm:

a) Đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ;

b) Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

– Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

– Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

– Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

– Cơ sở vật chất của trung tâm;

– Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

– Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm;

d) Danh sách đội ngũ giáo viên;

đ) Danh sách cơ sở vật chất của trung tâm;

e) Sơ yếu lý lịch; xác nhận thời gian công tác; bản sao bằng đại học của người đứng đầu trung tâm;

f) Sơ yếu lý lịch và bản sao bằng cấp của đội ngũ giáo viên giảng dạy;

g) Xác nhận số dư tài sản để duy trì hoạt động tối thiểu của trung tâm;

h) Một số giấy tờ có liên quan khác.

3. Hoàn tất thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm:

– Đại diện khách hàng soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ tại Sở Giáo Dục và Đào Tạo cho quý khách hàng;

– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Giáo Dục và Đào Tạo, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

– Nhận giấy chứng nhận giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Sở Giáo Dục và Đào Tạo cho quý khách hàng;

© 2023 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp