>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Tư vấn Minh Anh là Công ty luật uy tín trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ và xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ trên toàn Quốc đặc biệt là Hà Nội và các tỉnh thành lân cận như: Bắc giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình. Hiện nay, khi nhu học tập ngoại ngữ nâng cao, các trung tâm đào tạo ngoại ngữ được thành lập để đáp ứng nhu cầu học ngoại ngữ cho mọi đối tượng.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức, cá nhân muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ phải làm thủ tục xin giấy phép hoạt động đào tạo ngoại ngữ. Thủ tục xin giấy phép để có thể hoạt động trung tâm ngoại ngữ tương đối khó khăn mà không phải bất cứ trung tâm nào muốn đào tạo ngoại ngữ cũng có thể am hiểu và đáp ứng được những điều kiện mà pháp luật quy định.

Để hỗ trợ tốt nhất cho quý khách hàng đang có nhu cầu xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ, Tư vấn Minh Anh cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội cho quý khách hàng, bao gồm:

– Tư vấn cho quý khách hàng về điều kiện thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ theo quy định của pháp luật hiện hành;

– Tư vấn thủ tục thành lập và xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ cho quý khách hàng;

– Tư vấn và soạn thảo hồ sơ thành lập và xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ cho quý khách hàng;

– Đại diện quý khách hàng hoàn thành thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– Đại diện quý khách hàng nộp, theo dõi, thông báo kết quả hồ sơ xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ tại Sở Giáo Dục và Đào Tạo;

– Bàn giao kết quả dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội cho quý khách hàng là: giấy phép hoạt động trung tâm đào tạo ngoại ngữ;

© 2022 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp