>
Tư vấn uy tín: Google+ Facebook Twitter

Bạn muốn thành lập công ty tnhh tại Bắc Giang, bạn đang tìm hiểu về điều kiện, thủ tục thành lập công tnhh tại Bắc Giang. Bạn gặp phải một số vấn đề pháp lý vướng mắc trong quá trình soạn thảo hồ sơ như: lựa chọn tên công ty, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ,…Hãy liên hệ với tư vấn Minh Anh, bạn sẽ được các luật sư giỏi, nhiều kinh nghiệm của chúng tôi tư vấn thành lập công ty tnhh miễn phí các vấn đề pháp lý liên quan tới điều kiện, quy trình, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Bắc Giang.

Dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Bắc Giang, bao gồm:

Dịch vụ thành lập, tư vấn miễn phí, soạn thảo hồ sơ, đại diện thực hiện thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên tại Bắc Giang;

Dịch vụ thành lập, tư vấn miễn phí, soạn thảo hồ sơ, đại diện thực hiện thủ tục thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên tại Bắc Giang;

Quy trình thực hiện dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Bắc Giang:

Tư vấn điều kiện, quy trình, thủ tục thành lập công ty tnhh tại Bắc Giang;

Tư vấn lựa chọn tên công ty, trụ sở công ty, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện pháp luật, danh sách thành viên cổ đông,…

Soạn thảo hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập công ty tnhh tại Bắc Giang;

Soạn thảo hồ sơ đăng ký dấu pháp nhân công ty tnhh tại Bắc Giang;

Đại diện khách hàng hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập công ty tnhh tại Sở kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang;

Đại diện khách hàng hoàn thành thủ tục đăng ký mẫu dấu và khắc dấu pháp nhân công ty tnhh tại cơ quan Công an Bắc Giang;

Đại diện khách hàng nhận kết quả và bàn giao kết quả dịch vụ thành lập công ty tnhh tại Bắc Giang cho quý khách hàng;

Lập tờ khai thuế môn bài cho quý khách hàng;

Hỗ trợ khách hàng đăng bố cáo thành lập công ty mới;

Tư vấn các vấn đề cần làm ngay khi doanh nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động;

Tư vấn các vấn đề pháp lý trong suốt quá trình doanh nghiệp hoạt động theo sự thắc mắc của khách hàng;

© 2022 Luật Minh Anh: Google+ Facebook Twitter · Thiết kế bởi: Senlink Corp